top of page

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

Az Általános Szeződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Projectbedding Kft (székhely:2367 Újhartyán, Pilísi u.55.,

adószám: 26585208-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező  érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: PROJECTBEDDING Kft

A szolgáltató székhelye: 2367 Újhartyán, Pilísi u.55.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: projectbeddingkft@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 13-09-196543

Adószáma: 26585208-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-09-196543/7

Telefonszámai:+36 70 390 0373

 

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-949386 Adószám: 23023071-2-42 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-58821/2012.

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről

Fulfillment szolgáltatás webshopok számára

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok

kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az

adatvédelmi nyilvántartási számot.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. Utalni kell arra, hogy a megjelenített termékek csak online, vagy személyesen is

megvásárolhatók-e. A termékek tartalmazzák-e az Áfát. Tartalmazzák-e a

házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a

valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba

helyezéséig.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék

törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

Fulfillment szolgáltatás webshopok számára

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének

megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől

számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48

órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati

kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása

akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor

az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben

megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,

Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül,

felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől

számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót

haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul,

de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése

Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt

termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,

visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete... (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem,

haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat,

kivételek stb.)

Fulfillment szolgáltatás webshopok számára

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre X hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia

levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a

teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még:

151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés

helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az

adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó

módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás

ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja -

elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30

(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Újhartyán, 2020.04.hó 10.hó.nap

bottom of page